uważność

w sporcie

Bycie sportowcem, to ogromne wyzwanie: treningi, zawody, wyniki, rywalizacja, walka z własnymi ograniczeniami fizycznymi i mentalnymi, konfrontacja z sukcesem
i porażką, kontuzje, stres... W jaki sposób odnaleźć się w plątaninie emocji, myśli, trudności, naprzemiennych wzlotów i upadków. Jak to, co wypracuje się na treningach, w pełni wykorzystać podczas zawodów, gdy stres paraliżuje umysł i ciało? Okazuje się, że większość rozwiązań można odnaleźć w sobie samym. Trzeba tylko wiedzieć, jak słuchać swojego ciała, jak uspokajać umysł, jak przyglądać się trudnym doświadczeniom, by wyciągać z nich konstruktywne wnioski, jak koncentrować się na zadaniu, jak współdziałać w grupie – dostrzegając wartość, jaką wnosi każdy z jej członków.
W tych obszarach niezwykle przydatne i skuteczne okazują się techniki uważności (Mindfulness) oraz dostrojenia (Mind-Body Bridging).

Korzyści

lepsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych

zwiększenie kontaktu z własnym ciałem

zdolność do koncentracji na chwili obecnej

rozwijanie koncentracji i skupiania się na celach długodystansowych

wzrost poczucia własnej skuteczności

zdolność do wyciszania umysłu i ciała

Trening mentalny dla sportowców

Uczy jak skutecznie zarządzać zarówno swoim umysłem (wiara w siebie, koncentracja, kontrola emocjonalna, reakcja na stres) jak i stanami fizjologicznymi. Jest nieocenionym wsparciem dla treningu fizycznego sportowca, a także wyposaża go w narzędzia wspierające jego funkcjonowanie w życiu pozasportowym. Trening mentalny obejmuje zagadnienia i techniki z obszaru Mindfulness i Mind-Body Bridging, gdyż jedne i drugie mają potwierdzoną wysoką skuteczność w zakresie pracy ze sportowcami i dobrze się uzupełniają. Podstawowy program trwa 8 tygodni, jednak istnieje możliwość jego wydłużenia lub dopasowania do indywidualnych potrzeb zespołu/drużyny sportowej.

Artykuły