uważność

w edukacji

Szkoła, to miejsce pracy, nauki, rozwoju umiejętności psychospołecznych, zabawy i… niestety, bardzo często, miejsce ogromnego stresu…
Od nauczycieli wymagana jest stała gotowość do pracy na najwyższym poziomie, rozwój zawodowy, odpowiednie przygotowanie merytoryczne, opracowywanie dokumentacji i sprawozdań, wysoki poziom empatii, egzekwowanie od uczniów wiedzy i należytego zachowania.
Od uczniów, nawet najmłodszych klas, oczekiwany jest wysoki poziom skupienia, koncentracji na zadaniach, spokojne siedzenie w ławkach, sprawne przyswajanie nowej wiedzy i współdziałanie w grupie.
Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Wyniki prowadzonych na całym świecie badań potwierdzają, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę jakości środowiska szkolnego, są programy wdrażania uważności w szkołach.

Korzyści

UWAŻNI NAUCZYCIELE

pozostają w stanie równowagi emocjonalnej

UWAŻNI NAUCZYCIELE

wiedzą, jak zrządzać stresem i jak go redukować

UWAŻNI NAUCZYCIELE

mają zdrowe relacje w pracy i w domu

UWAŻNI UCZNIOWIE

lepiej radzą sobie z trudnymi emocjami

UWAŻNI UCZNIOWIE

są bardziej skupienii skoncentrowani

UWAŻNI UCZNIOWIE

wykształcają naturalne zdolności rozwiązywania konfliktów

Roczny program wdrażania uważność do szkoły

Projekt zakłada przeszkolenie i wprowadzenie praktyki uważności wśród nauczycieli, a następnie wdrożenie do tematu mindfulness uczniów oraz codzienną, krótką praktykę uważności we wszystkich biorących udział w programie klasach. Nauczyciele uczestniczą w pełnym kursie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), a następnie w szkoleniu przygotowującym do pracy z dziećmi, którego program został opracowany na bazie kursu MBSR, programu MindUP, Inner Kids, Planting Seeds, Uwaga to działa! oraz the Mindfulness in School Project.

Artykuły