uważność

w biznesie

Stres, przepracowanie, przemęczenie, natłok myśli, brak cierpliwości, osłabiona koncentracja, trudności w podejmowaniu decyzji, chroniczny ból, przytłoczenie codziennością… Bycie w ciągłym działaniu i w wielozadaniowym środowisku pracy, funkcjonowanie w sposób nieuważny, w stresie, zabija produktywność, obniża kreatywność i czyni nas nieszczęśliwymi, co wpływa negatywnie zarówno na obszar pracy zawodowej, jak i życie prywatne. Warto więc zadbać o właściwy odpoczynek umysłu – zarówno u siebie, jak i u swoich pracowników. Wyjątkowo skuteczny w tym zakresie jest trening uważności.Wiele światowych firm korzysta już z dobrodziejstw uważności, wprowadzając treningi mindfulness, jako integralny element swojego środowiska pracy. Są to m.in.: Google, Apple, McKinsey, Ford, Procter & Gamble, General Mills, Volvo, General Motors, IBM, Microsoft, Intel Corp., Nike, Sony, eBay, IKEA czy General Electric.

Korzyści z bycia uważnym pracownikiem lub szefem

lepsza koncentracja uwagi

zwiększona kreatywność

zmiana w postrzeganiu stresu i obniżenie związanego z nim napięcia

lepsze wykorzystywanie możliwości pojawiających się w otoczeniu

przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom nim jeszcze się wydarzą

poprawa relacji interpersonalnych

Oferta

Artykuły