uważność

dla dzieci

Współcześnie dzieci coraz częściej czują się zagubione, nie rozumieją własnych myśli i emocji, nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić. Pojawiają się liczne problemy z koncentracją, pamięcią, relacjami rówieśniczymi, w tym także z agresją w stosunku do siebie i innych. Gdzie można szukać wsparcia dla młodego człowieka, by był spokojniejszy, bardziej świadomy siebie i tego, co dzieje się wewnątrz i wokół niego? Jak sprawić by był silniejszy wewnętrznie? Można nauczyć go umiejętności zatrzymania, obserwacji, pełniejszego doświadczania chwili obecnej i zrozumienia tego, co dzieje się w jego głowie i ciele. Można nauczyć go, jak żyć bardziej uważnie.

Korzyści

lepsza koncentracja uwagi i pamięć

skuteczniejsze radzenie sobie w stresujących sytuacjach i z trudnymi emocjami

rosnąca pewność siebie i zdolność do samoakceptacji

rezygnowanie z automatycznych reakcji

prospołeczne zachowania

wzrost poczucia szczęścia

Trening uważności dla dzieci i młodzieży

opracowany na bazie kursu MBSR, programu MindUP, Inner Kids, Planting Seeds, Uwaga to działa! oraz the Mindfulness in School Project, dostosowany do poszczególnych przedziałów wiekowych dzieci: 5-7 lat, 8-11 lat, 12-14 lat, 15-18 lat.

Program obejmuje 8 spotkań trwających od 1 do 1,5 godziny. Dostosowany jest do możliwości wiekowych uczestników i skupia się na przekazaniu wiedzy i praktyki uważności poprzez dyskusje, inspirujące przykłady, ćwiczenia, eksperymenty i zabawy uczące dzieci korzystania z uważności na co dzień. Warsztaty mogą być prowadzone w formie zajęć dodatkowych w szkołach czy klubach dla dzieci i młodzieży. Istnieje także opcja prowadzenia warsztatów w formie spotkań z rodzicami i dziećmi, co szczególnie sprawdza się w grupach młodszych, gdy obecność rodziców i wspólna praktyka uważności są dla dzieci bardzo wspierające.

Książeczki dla dzieci

Kraina uważności to seria książeczek o potędze uważności dostępnej każdemu, niezależnie od wieku. To lektura dla najmłodszych, jednak mogą z niej czerpać również starsi czytelnicy. Każda z książeczek dotyka obszarów istotnych dla dzieci, daje możliwość nowego spojrzenia na siebie oraz otaczający świat, jednocześnie oferując bardzo przydatne narzędzia, które uruchamiają się już podczas czytania. Kraina uważności to praktyczne umiejętności podane dzieciom w zabawny i przyjazny sposób.

Artykuły