uważność

dla dorosłych

Żyjemy w ciągłym pośpiechu i nieustającym stresie. Wokół nas jest coraz więcej bodźców i wymagań, jakie stawia przed nami świat i my sami... Poczucie wewnętrznego chaosu wpływa na naszą wydajność, kreatywność, nasze zdrowie, relacje z bliskimi i wykonywaną pracę. Częściej egzystujemy we wspomnieniach i analizach tego co minęło lub planach na przyszłość niż w doświadczaniu teraźniejszości. Skutecznym antidotum na mentalne podróże w czasie, a także sposobem na radzenie sobie ze stresem, nadmiarem myśli, z brakiem koncentracji i kontaktu z samym sobą jest uważność, czyli mindfulness.

Korzyści

zwiększenie zdolność do koncentracji i poprawa pamięci

poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami

głębszy i bardziej regenerujący sen oraz zdolność do relaksu

większa energia i entuzjazm do życia

poprawa samooceny i wiary w siebie

lepsza jakość relacji interpersonalnych

Kurs MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), czyli redukcji stresu na bazie uważności.

Trening, który krok po kroku wprowadza nas w zagadnienia uważniejszego życia i regularną praktykę. Składa się z ośmiu cotygodniowych spotkań - które trwają ok. 2,5 godziny i z praktyki wykonywanej samodzielnie między spotkaniami – na którą należy przeznaczyć ok. godziny dziennie. Dodatkowo, pod koniec kursu, organizowany jest Dzień Uważności, który obejmuje wspólną, kilkugodzinną praktykę. Do udziału w kursie nie jest potrzebne żadne wcześniejsze doświadczenie związane z mindfulness.

1 tydzień

Działanie na „automatycznym pilocie” a uważność. Kierowanie uwagi na chwilę bieżącą i przyjmowanie postawy „umysłu początkującego”.

Ćwiczone umiejętności:

Skanowanie ciała.

2 tydzień

W jaki sposób postrzegam siebie i świat? Potencjał tkwiący w świadomym i nieosądzającym postrzeganiu. Uważna samoobserwacja.

Ćwiczone umiejętności:

Uważne oddychanie.

3 tydzień

Uświadamianie sobie własnych ograniczeń i radzenie sobie z nimi. Wypracowanie życzliwego i troskliwego stosunku do własnego ciała.

Ćwiczone umiejętności:

Uważna praca z ciałem.

4 tydzień

Istota stresu. Stres i jego uważne obserwowanie.

Ćwiczone umiejętności:

Medytacja na siedziąco.

5 tydzień

Główne tematy: bycie z myślami oraz uważność na osądy i wzorce myślowe, które intensyfikują stres i napięcie.

Ćwiczone umiejętności:

Medytacja na siedząco z uważnością na myśli i emocje.

6 tydzień

Radzenie sobie z trudnymi emocjami. Uważna obserwacja bez utożsamiania się.

Ćwiczone umiejętności:

Życzliwe spotkanie z trudnymi emocjami.

dodatkowe spotkanie

Dzień Uważności - kilkugodzinne spotkanie dające możliwość intensywnej praktyki wszystkich poznanych dotąd ćwiczeń formalnych. To wyjątkowa sposobność do pogłębienia nie tylko praktyki uważności, lecz także kontaktu ze sobą.

7 tydzień

Uważna komunikacja.

Ćwiczone umiejętności:

Zastosowanie poznanych dotąd narzędzi w kontekście uważnej komunikacji.

8 tydzień

Ustalanie celów krótkoterminowych i długoterminowych w zakresie dalszej praktyki uważności oraz w obszarze wprowadzania uważności do codziennego życia.

Kurs MBB (Mind-Body Bridging)

To trening pomagający dostrzec bezpośrednie połączenie między naszym umysłem i ciałem. Poprzez konkretne narzędzia zaczynamy lepiej rozumieć siebie i to, co zachodzi w naszej głowie w trudnych dla nas momentach. MBB to trening pomagający zrozumieć własne schematy myślowe, wyłapać myśli kryjące się za emocjami oraz ich znaczenie dla nas. To wszystko, w dość szybki sposób, pomaga nam radzić sobie w sytuacjach stresujących i budować zdrowsze relacje. Kurs Mind-Body Bridging (MBB) obejmuje 5 cotygodniowych spotkań, które trwają ok. 1,5 godziny.
Prowadzony jest zarówno w ramach spotkań indywidualnych, jak i grupowo.

Artykuły