KURS MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), czyli życie pełne współczucia w oparciu o uważność, to wyjątkowy kurs, który wspiera rozwój życzliwości i współczucia wobec siebie i innych – ze szczególnym uwzględnieniem momentów doświadczania trudnych emocji i wymagających sytuacji życiowych…

Czym jest współczucie? Podążając za definicją Paula Gilberta, to „zdolność do bycia wrażliwym na cierpienie własne i innych ludzi wraz z chęcią złagodzenia lub zażegnania tego cierpienia.”

Kurs MBCL opracowali Erik van den Brink i Frits Koster dla osób, które chcą nauczyć się, jak w zdrowy sposób radzić sobie z bólem, stresem i cierpieniem, w jakiejkolwiek formie: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej lub relacyjnej. To kurs dla osób, które ukończyły kurs MBSR/MBCT lub ich ekwiwalent, kontynuują własną praktykę uważności i mają motywację do pogłębiania wglądu w siebie samego, również w tym, co trudne.

Kurs MBCL składa się z ośmiu cotygodniowych spotkań trwających ok 2,5 godziny oraz z sesji praktyki ciszy, która odbywa się w sobotę lub w niedzielę i trwa ok. 7 godzin.

Kolejne spotkania pomagają pogłębić praktykę uważności i współczucia:

Spotkanie 1: Jak ewoluowaliśmy – system zagrożenia, popędu i ukojenia
Spotkanie 2: Zagrożenie i samowspółczucie
Spotkanie 3: Rozsupływanie pragnień i wzorców
Spotkanie 4: Ucieleśnianie współczucia
Spotkanie 5: Ja i inni – rozszerzanie kręgu
Spotkanie 6: Rozwijanie szczęścia
Spotkanie 7: Wplatanie mądrości i współczucia w codzienne życie
Spotkanie 8: Życie sercem

Podczas kursu będziemy przyglądać się ważnym aspektom funkcjonowania ludzkiego mózgu, schematom, w które wpadamy, reakcjom naszych organizmów, a także, poprzez liczne praktyki medytacji uważności i współczucia, coraz lepiej rozumieć siebie, akceptować i przyjmować z tym wszystkim, co się w nas pojawia, powoli radzić sobie z tym, co trudne i rozwijać się, odnajdując siłę i niesamowitą moc w życzliwości i współczuciu do siebie i innych.

Kurs MBCL odbywać się będzie od 27 listopada do 22 stycznia 2020.
Spotykać się będziemy w środy w godzinach od 18:30 do 21:00 (oprócz 25.12.2019 i 01.01.2020, za to wyjątkowo jedno spotkanie odbędzie się w piątek 03.01.2020). Pod koniec kursu zorganizowana będzie także dodatkowa sesja ciszy, czyli kilkugodzinna praktyka sobotnia lub niedzielna.
Spotkania odbywać się będą w pięknej sali przy ul. Sienkiewicza 6/12 w Poznaniu.

Prowadząca:
Agnieszka Pawłowska – psycholog, certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i MBB (Mind-Body Bridging), w trakcie certyfikacji na nauczyciela MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living).

Koszt i zapisy:

Całkowity koszt udziału w kursie, to 1100 zł/os – przy płatności jednorazowej lub 1200 zł/os – przy płatności ratalnej (3 x 400zł).